Kötelező cégmódosítás!

2016.01.06.

Amint arról tisztelt Ügyfeleim és Leendő Ügyfeleim már bizonyosan értesültek a médiából, az új Polgári Törvénykönyv alapján a korlátolt felelősségű társaságok nagy részének legkésőbb 2016. március 15. napjáig cégmódosítási eljárásra lesz szüksége, ahhoz, hogy működésük változatlanul megfeleljen a hatályos törvényi rendelkezéseknek.

A módosításnak minden olyan tárgykörre ki kell terjednie, mely esetlegesen nem egyezik az új Ptk. rendelkezéseivel.

Leglényegesebb módosítása az új szabályozásnak, hogy a korlátolt felelősségű társaságoknak törzstőkéjüket (a jelenlegi szabályozást megelőzően is hatályos) 3.000.000,- Forintra kell megemelniük, a március 15-ig megengedett 500.000,- Forintról.

A töke összegének megemelése nem jár a céges bankszámlán történő elhelyezési kötelezettséggel, elegendő azt a társaság házipénztárába befizetni, s erről az ügyvezetőnek nyilatkozatot tennie.

A tőkeemelés természetesen megvalósulhat apport (nem pénzbeli hozzájárulás) szolgáltatásával is.

Kiemelendő, hogy a törzstőke megemelése mellett minden társaságnak felül kell vizsgálnia létesítő okiratát a vonatkozásban, hogy az megfelel-e az új Ptk. szabályainak.

Lényeges információ, hogy amennyiben kizárólag a jogszabályoknak való megfeleltetés a cégmódosítás tárgya, az eljárás mentes az illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése alól. Természetesen, amennyiben más (nem a jogszabályváltozás miatt kötelező) módosításra is sor kerül, a már megszokott 15.000,- Ft és 3000.- Ft eljárási díjak fizetendőek a Magyar Államkincstár számlájára.

Felhívom tisztelt Ügyfeleim figyelmét arra is, hogy 2016. március 15. napját követően az illetékes cégbíróságnak lehetősége van pénzbírság kiszabására, illetőleg törvényességi felügyeleti eljárás megindítására azon társaságokkal szemben, melyek nem tettek eleget a jogszabályokban foglalt módosítási kötelezettségüknek.
A kötelező cégmódosítással kapcsolatos, illetőleg egyéb jogi kérdésekben is szívesen állok tisztelt Ügyfeleim rendelkezésére.

Comments are closed.