Tevékenység

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv. (Üt.) rendelkezéseinek megfelelően ügyvédi tevékenységünk körében ellátjuk megbízóink peres és peren kívüli képviseletét, szerződések, okiratok és egyéb beadványok készítését.

Szakterületek:

  • Ingatlanügyek
    Különösen: jogi tanács nyújtása ingatlanvásárlás/eladás, ajándékozás, ingatlanok megterhelése, vagyoni értékű jogok alapítása területén.
    Az adásvételi, bérleti, haszonbérleti, csere- és egyéb, ingatlannal kapcsolatos szerződések illetve okiratok elkészítése, teljes körű földhivatali ügyintézés
  • Cégjog
    Különösen: cégalapítás, cégmódosítás, cégbírósági ügyintézés, cégképviselet, teljes körű cégbírósági ügyintézés
  • Nonprofit szervezetek
    Különösen: Alapítványokkal, egyesületekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés
  • Családjog
    Különösen: házassági vagyonjogi szerződések készítése, bontóperekben való képviselet, házassági vagyonközösség megszüntetése iránti perek, gyermek elhelyezési perek
  • Munkajog
    Különösen: Munkaviszony létesítésével, megszűnésével kapcsolatos viták
  • Kártérítési ügyek
  • Öröklési jog
    Különösen: végrendeletek készítése és letéti őrzése, öröklési szerződések készítése, hagyatéki eljárásban való képviselet
  • Közbeszerzési eljárások
    Különösen: közbeszerzési eljárás során tanácsadás, mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon álló felek számára.
    Közbeszerzési eljárás során felmerülő, illetőleg az eljárást lezáró döntéssel megvalósított jogsértések esetén jogorvoslati kérelmek készítése. Közbeszerzési eljárással kapcsolatos kártérítési igények polgári peres eljárás során történő érvényesítése.