Tevékenység

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv. (Üt.) rendelkezéseinek megfelelően ügyvédi tevékenységünk körében ellátjuk megbízóink peres és peren kívüli képviseletét, szerződések, okiratok és egyéb beadványok készítését.

Szakterületek:

 • Ingatlanügyek
  Különösen: jogi tanács nyújtása ingatlanvásárlás/eladás, ajándékozás, ingatlanok megterhelése, vagyoni értékű jogok alapítása területén.
  Az adásvételi, bérleti, haszonbérleti, csere- és egyéb, ingatlannal kapcsolatos szerződések illetve okiratok elkészítése, teljes körű földhivatali ügyintézés
 • Cégjog
  Különösen: cégalapítás, cégmódosítás, cégbírósági ügyintézés, cégképviselet, teljes körű cégbírósági ügyintézés
 • Nonprofit szervezetek
  Különösen: Alapítványokkal, egyesületekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés
 • Családjog
  Különösen: házassági vagyonjogi szerződések készítése, bontóperekben való képviselet, házassági vagyonközösség megszüntetése iránti perek, gyermek elhelyezési perek
 • Munkajog
  Különösen: Munkaviszony létesítésével, megszűnésével kapcsolatos viták
 • Kártérítési ügyek
 • Öröklési jog
  Különösen: végrendeletek készítése és letéti őrzése, öröklési szerződések készítése, hagyatéki eljárásban való képviselet
 • Közbeszerzési eljárások
  Különösen: közbeszerzési eljárás során tanácsadás, mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon álló felek számára.
  Közbeszerzési eljárás során felmerülő, illetőleg az eljárást lezáró döntéssel megvalósított jogsértések esetén jogorvoslati kérelmek készítése. Közbeszerzési eljárással kapcsolatos kártérítési igények polgári peres eljárás során történő érvényesítése.