Termőföld és zártkerti ingatlanok tulajdonosai és használói FIGYELEM!

2013. február 26.

Kötelező adatbejelentés – elmulasztás esetén bírságolás!

Felhívom minden kedves Ügyfelem figyelmét, hogy a föld használójának területnagyságtól függetlenül minden termőföld, valamint a mező-, és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld, és zártkert használatát be kell jelenteni az illetékes földhivatalnál, kivéve az erdő művelési ágú terület használatát.

(A hibásan elterjedt nézetekkel ellentétesen a konyhakert nem minősül kert művelési ág alá eső területnek!)

A bejelentés határideje 2013. március 31. – A bejelentés elmaradása esetén bírságolásra lehet számítani.

Új földhasználónak a használat megkezdésétől számított 30 napja van a fenti bejelentés megtételére.
A bejelentést formanyomtatványon kell megtenni.

Amely T. Ügyfelemnek szüksége van formanyomtatványra, kérem keressen meg bizalommal!

2013. február 1-től osztatlan közös tulajdonú földrészlet használata esetén a földhasználat bejegyzésének előfeltétele a használati megosztási megállapodás és vázrajz. (Tft. 11/B.-11/H. §)

A földhasználati bejelentés díja a hatályos rendelkezések alapján 6000, illetve 12.000 Ft

A Kormány tervezi a törvény olyan irányú módosítását, miszerint a földhasználati bejelentésekkel kapcsolatos minden eljárás 2013. január 1-jével visszamenőleg díj-, és illetékmentes eljárás lesz, ez esetben a már megfizetett díjakat visszatérítik.

Jogszabályi háttér: A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a Földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. Kormányrendelet.

Comments are closed.