Sokan kérdezik – Vezető tisztség gazdasági társaságban

2012. augusztus 1.

A vezető tisztség ellátásának formája és a társadalombiztosítási jogállás közötti összefüggések a gazdasági társaságok esetében: elsődlegesen a közkereseti társaság, a betéti társaság és a korlátolt felelősségű társaság, valamint az ezek ügyvezetését ellátó tagok Tbj. szerinti megítélése:

Vezető tisztség munkaviszonyban – ha nincs mellette személyes közreműködés

Abban ez esetben, amennyiben a gazdasági társaság tagja a vezető tisztséget munkaviszonyban látja el, és a vezető tisztség ellátása mellett a gazdasági társaság tevékenységében személyesen (sem munkaviszonyban, sem megbízási jogviszonyban, sem pedig társas vállalkozóként ún. tagsági jogviszonyban) nem működik közre, úgy a tag vezető tisztségviselőként társadalombiztosítási jogállását tekintve munkaviszonyban állóként biztosított, és ennek megfelelő szabályok vonatkoznak járulékfizetésére is.

Vezető tisztség munkaviszonyban – ha van mellette személyes közreműködés

Abban ez esetben, amennyiben a gazdasági társaság tagja a vezető tisztséget munkaviszonyban látja el, és a vezető tisztség ellátása mellett a gazdasági társaság tevékenységében személyesen (munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban, vagy pedig társas vállalkozóként ún. tagsági jogviszonyban) közreműködik, úgy a tag vezető tisztségviselőként társadalombiztosítási jogállását tekintve munkaviszonyban állóként biztosított, és ennek megfelelő szabályok vonatkoznak járulékfizetésére is. A gazdasági társaság tevékenységében megbízás keretében történő közreműködésnél e jogviszonyban a biztosítási kötelezettség csak akkor áll fenn, amennyiben az e tevékenységből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét. A munkaviszonyban, illetve társas vállalkozóként történő személyes közreműködés kapcsán pedig a Tbj. 31. §-ának a több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállására vonatkozó szabályaira is figyelemmel kell lenni.

Vezető tisztség megbízással – ha nincs mellette személyes közreműködés

Abban ez esetben, amennyiben a gazdasági társaság tagja a vezető tisztséget megbízási jogviszonyban látja el, és a vezető tisztség ellátása mellett a gazdasági társaság tevékenységében személyesen (sem munkaviszonyban, sem megbízási jogviszonyban, sem pedig társas vállalkozóként ún. tagsági jogviszonyban) nem működik közre, úgy a tag vezető tisztségviselőként társadalombiztosítási jogállását tekintve társas vállalkozóként biztosított, és ennek megfelelő szabályok vonatkoznak járulékfizetésére is.

Vezető tisztség megbízással – ha mellette a személyes közreműködés munkaviszony formájában áll fenn

Abban ez esetben, amennyiben a gazdasági társaság tagja a vezető tisztséget megbízási jogviszonyban látja el, és a vezető tisztség ellátása mellett a gazdasági társaság tevékenységében személyesen munkaviszonyban működik közre, úgy a tag vezető tisztségviselőként társadalombiztosítási jogállását tekintve társas vállalkozóként biztosított, és ennek megfelelő szabályok vonatkoznak járulékfizetésére is. A munkaviszonyban történő személyes közreműködés kapcsán a Tbj. 31. §-ának a több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállására vonatkozó szabályaira is figyelemmel kell lenni.

Vezető tisztség megbízással – ha mellette a személyes közreműködés is megbízás formájában áll fenn

Abban ez esetben, amennyiben a gazdasági társaság tagja a vezető tisztséget megbízási jogviszonyban látja el, és a vezető tisztség ellátása mellett a gazdasági társaság tevékenységében személyesen megbízási jogviszonyban működik közre, úgy a tag vezető tisztségviselőként társadalombiztosítási jogállását tekintve társas vállalkozóként biztosított, és ennek megfelelő szabályok vonatkoznak járulékfizetésére is. A gazdasági társaság tevékenységében megbízás keretében történő közreműködésnél e jogviszonyban a biztosítási kötelezettség csak akkor áll fenn, amennyiben az e tevékenységből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét.

Vezető tisztség megbízással – ha mellette a személyes közreműködés tagsági jogviszonyban (társas vállalkozóként) áll fenn

Abban ez esetben, amennyiben a gazdasági társaság tagja a vezető tisztséget megbízási jogviszonyban látja el, és a vezető tisztség ellátása mellett a gazdasági társaság tevékenységében személyesen társas vállalkozóként ún. tagsági jogviszonyban működik közre, úgy a tag vezető tisztségviselőként társadalombiztosítási jogállását tekintve mint gazdasági társaság társas vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselője csak abban az esetben lesz biztosított (és járulékfizetésre kötelezett), amennyiben az e tevékenységből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét. A gazdasági társaság tevékenységében tagsági jogviszonyban (társas vállalkozóként) történő személyes közreműködésre a társas vállalkozóra vonatkozó általános járulékfizetési előírások vonatkoznak.

A másutt fennálló jogviszonyok kihatása

Annak, hogy az ügyvezetést ellátó tag egyidejűleg más foglalkoztatónál munkaviszonyban áll, vagy egyéb jogviszonyban munkát végez, közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, avagy más gazdasági társaságban társas vállalkozónak minősül csak a tag járulékfizetési kötelezettsége (egyidejűleg fennálló több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony) szempontjából van jelentősége, nem érinti a megbízással ellátott ügyvezetés megítélését.

A nem tag ügyvezetők megítélése

A 2012. január 1-jétől hatályos új előírás nem érinti az adott gazdasági társaságon kívüli természetes személyeket. Ők az ügyvezetést továbbra is elláthatják a megbízásra vonatkozó előírások alapján.

/Forrás: Adónet.hu – Az írás teljes terjedelmében az Önadózó 2012. júniusi számában olvasható/

Comments are closed.