Civil Szervezetek figyelmébe!

2015. április 13.

Fontos információ a civil szervezetek (legnagyobb részt: Egyesületek, Alapítványok) számára, hogy amely szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény hatályba lépése előtt szerezte közhasznúsági jogállását, a közhasznúság iránti kérelmet ismételten be kell nyújtania, ellenkező esetben az illetékes Törvényszék a közhasznúsági jogállását a nyilvántartásból törölni kényszerül.

Kiemelendő, hogy a közhasznú szervezetek 2015. január 1. napjától már kizárólag elektronikus úton nyújthatják be kérelmeiket az illetékes Törvényszék felé, a papír alapon benyújtott kérelmeket a Törvényszék elutasítja.

A már megküldött törlésről rendelkező végzések vonatkozásában – az illetékesek tájékoztatása szerint – célszerűbb a fellebbezési jogról való lemondás, s új kérelem benyújtása, tekintettel arra, hogy a fellebbezési eljárás alatt új kérelmet benyújtani nem lehet (illetőleg az függőben marad), így a másodfokú negatív döntés alapján az adott szervezet közhasznú jogállása hosszabb időre törölt státuszba kerül.

Fontos még kiemelni, hogy a közhasznúsági kérelemben szerepeltetni kell azt is, hogy az adott szervezet Alapító okirata mindenben megfelel a hatályos jogszabályoknak, tehát aki a korábbi Civiltörvény, valamint az aktuális Polgári Törvénykönyv szabályaihoz még nem aktualizálta Alapító okiratát, annak ezt a közhasznúsági kérelem benyújtását megelőzően célszerű megtennie.

A dr. Németh Noémi Ügyvédi Iroda szívesen áll Ügyfelei rendelkezésére a fenti ügyintézés teljes körű lebonyolításában. 

Comments are closed.