Cégek, egyéni vállalkozók figyelem!

2012. január 19.

A Gt. legújabb módosítása szerint a cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet, és egyéni vállalkozó 2012. január 1-től köteles kamarai tagságra (kivéve a mezőgazdasági és erdőgazdasági tevékenységet végzők).

Újonnan alakulók 5 napon belül be kell, hogy jelentkezzenek, már működő vállalkozások 60 napon belül kötelesek bejelentkezni a Kamarákba. (2012.02.29-ig)!

A kamarai nyilvántartásba való bejegyzést a székhely szerint illetékes gazdasági kamaránál kell kérni. Hozzájárulás éves összege 5000,-ft, tárgyév március 31-ig kell megfizetni. A meg nem fizetett díj köztartozásnak minősül, állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

Comments are closed.