Szerző: Amika

Termőföld és zártkerti ingatlanok tulajdonosai és használói FIGYELEM!

2013. február 26.

Kötelező adatbejelentés – elmulasztás esetén bírságolás!

Felhívom minden kedves Ügyfelem figyelmét, hogy a föld használójának területnagyságtól függetlenül minden termőföld, valamint a mező-, és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld, és zártkert használatát be kell jelenteni az illetékes földhivatalnál, kivéve az erdő művelési ágú terület használatát.

„Cégbedöntés” – végre szigorodnak a szabályok!

2012. szeptember 12.

Saját vagyonával felelhet a cégvezető

Pert indíthat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azok ellen, akik tönkrement cégük teljes vagyonát még a felszámolás előtt törvénytelenül eltűntetik, tartozásaikat pedig nem rendezik. A felelőtlen cégvezetők személyes vagyonukkal felelhetnek az államnak és a hitelezőknek okozott kárért.

Sokan kérdezik – Vezető tisztség gazdasági társaságban

2012. augusztus 1.

A vezető tisztség ellátásának formája és a társadalombiztosítási jogállás közötti összefüggések a gazdasági társaságok esetében: elsődlegesen a közkereseti társaság, a betéti társaság és a korlátolt felelősségű társaság, valamint az ezek ügyvezetését ellátó tagok Tbj. szerinti megítélése:

Cégek figyelem!

2012. május 21.

Felhívom minden kedves Ügyfelem és Leendő Ügyfelem figyelmét, hogy a Gt-t és a Cégtörvényt módosító 2011. évi CXCVII. törvény alapján a Cégjegyzék adatait bővíteni szükséges a már bejegyzett társaságok vonatkozásában az alábbiak szerint: